10 sek. pozornosti

Oblikovanje letakov in reklamnih tiskovin​

Ponujamo profesionalno oblikovanje letakov za dogodke, kampanje ali druge aktivnosti. Oblikovali vam bomo reklamne letake, ki bodo na premišljen in kreativen način komunicirali željeno sporočilo izbrani ciljni skupini.

Profesionalno oblikovanje letakov, ki prodajajo

Oblikovano za prodajo

Oblikovanje in design Maribor

Kreativen design, ki krade pozornost

Distant grafični studio Maribor

Pripravljeno za tisk

Končna dokumentacija projekta

Dokumentacija

Portfolio

Poglejte vse študije primera.

Vsi projekti

Poglejte vse študije primera.

Definirajmo

Letaki kot promocijski material

Definirajmo

Letaki so promocijski material, ki morajo zgrabiti bralčevo pozornost in v najkrajšem možnem času prenesti najbolj ključne informacije. Zato morajo biti oblikovane skrbno in z mislijo na tem, kaj želimo v danem trenutku povedati.

Kako?

Proces

Izdelava logotipa podjetja ali blagovne znamke poteka skozi daljši proces spoznavanja, študije in načrtovanja.
Potek oblikovanja: 
– Spoznavanje in definicija ciljev,
– kreacija poročila,
– študija podjetja,
– študija konurence
– izdelava kolaža vzdušja,
– oblikovanje konceptov in finiširanje.

Kaj?

Smernice

Letake oblikujemo tako, da vizualno pritegnejo bralcočevo pozornost in  na jasen način prenašajo želeno sporočilo. Oblikovanje letakov se lotimo iz perspektive končnega porabnika.

Zato tudi ključne vrednote podjetja preko vizualnih elementov komuniciramo na način, ki jih ciljna skupina razume in ceni.

Prednosti

Dodana vrednost?

V novodobnem medijsko-nasičenem svetu imate le sekundo časa, da zagrabite pozornost in vzbudite zanimanje svojega bralca. In ko jo; še nekaj sekund, da komunicirate vse najpomembnejše informacije.

Pišite nam

Pustite nam povpraševanje.

Portfolio

Poglejte vse študije primera.

V&O

Ob koncu oblikovanja boste prejeli oblikovane letake v .pdf obliki pripravljeni na tisk (po inštrukcijah vašega tiskarja). Zraven boste prejeli še odprto datoteko .ai katero lahko uporabljate za nadaljnje spremembe in oblikovanja.

Ne. Ker vemo, da je izdelava logotipa velik projekt imate možnost račun poravnati v dveh delih. Prvi del pred samim začetkom dela in drug del pred predajo končanega logotipa in dokumentacije.