Avtor prispevka: 

Poslovni načrt podjetja in njegov razvoj

Kazalo vsebine
Brezplačni seznam
Prenesite si zemljevid digitalnega uspeha in sledite korakom.
Shrani na:
Poslovni načrt podjetja.
Pot do zdaj: Poslovno idejo smo raziskali (glej: “tržna raziskava”), razvili poslovno strategijo (glej: "poslovna strategija"), se odločili za poslovni model (glej: “poslovni model”) in razvili ime podjetja. 

Čas je, da svoj ves dosedanjo delo in spoznanja združimo v ključnem dokumentu, ki nas bo sprelmljaj še vrsto let in nam bo služil kot stabilen kompas na poti do uspeha. Po izdelavi poslovnega načrta pa lahko končno manifestiramo ves trud v nečem oprijemljivem. Celostni podobi podjetja (glej: “celostna grafična podoba podjetja“).

Vrnimo se k našem dokumentu. Na kratko bi rekli, da je poslovni načrt podjetja kot zemljevid poti, ki nam kaže, kako navigirati skozi teren tržišča, kako se v določenih delih obnašati in kje je (trenutna) končna destinacija, kamor bi želeli peljati svojo, ekipo in poslovanje. In kaj je tudi zelo pomembno: kaj bi želeli, da podjetje postane.

kaj je poslovni nacrt

Kaj je poslovni načrt?

Tukaj gre pravzaprav za načrtovanje izvrševanja poslovne strategije iz vseh perspektiv (marketinške, prodajne, razvojne, kadrovske ter finančne) združene v enoten dokument. 

Poslovni načrt povzema strategijo, ki vodi poslovne odločitve v pravo smer in nas tako drži vedno na pravi proti. Je dokument, ki je prav tako namenjen sodelavcem, partnerjem in morebitnim investitorjem v našo poslovno idejo.

Ta dokument nas bo spremljaj ves čas na naši poslovni poti in se skozi leta tudi prilagajal in spreminjal tako kot tudi naše poslovanje. 

Za osebe, ki se prvič srečujete s podjetništvom lahko poslovni načrt obsega le nekaj glavnih smernic, katere boste skozi leta dodelali, spreminjali in izboljševali.

Vsekakor pa nosi veliko vrednost v vašem poslovanju, saj se lahko vedno vrnete k temu dokumentu in na podlagi ugotovitev (časa in energije, ki ste ga vložili v raziskavo) sprejemate informirane poslovne odločitve, ki ne temeljijo na čustvih in morebitnem razpoloženju.

Naš nasvet: V dokumentu povzemite vsaj uporabnike, konkurenco in poslovno strategijo.

Poslovni načrt ni letno planiranje

Na poslovni načrt lahko gledamo tako: Ukvarja se bolj s strateškim delom kot na drugi strani letno planiranje le terminski načrt, ki izvršuje strategijo poslovnega načrta.

vsebnost poslovnega nacrta

Poslovni načrt podjetja, razdeljen na segmente

Poslovni načrt največ krat pokriva naslednje segmente::

Analiza kupcev, trga

(glej: “tržna raziskava”)
V dokumentu imamo navedene profile idealne stranke oz. tržne ciljne skupine.

Kdo so kupci (B2B ali B2C), kakšne so njihovi kupni procesi in navade, kateri dejavniki vplivajo na nakupne odločitve, kakšni so njihovi demografski (starost, spol, izobrazba, lokacija ipd.) in njihov psihografski profil (zanimanja, interesi, navade, preference ipd.).

Zraven tega je nujno potrebno povzeti njihove cilje, bolečine, želje in emocije v specifičnih fazah.

Analiza konkurence

(glej: “tržna raziskava”)
Zapišemo lahko seznam konkurentov pri nas in v tujini. Podatki, ki nam koristijo so: njihova ponudba, komunikacija, kanali na katerih so prisotni, distribucijske poti, unikatna vrednost ki jo prinašajo na tržišče in kaj delajo dobro/ slabo.

Zraven si lahko beležimo tudi morebitne priložnosti, ki so jih sami spregledali.

Poslovna strategija

(glej: “poslovna strategija podjetja”)
V fazi razvoja poslovnega modela smo že definirali konkurenčno prednost našega poslovanja tako, da jo tukaj samo povzamemo.

Zapišemo lahko: kako smo drugačni, kako to konkurenčno prednost še dodatno izpostaviti, kako jo lahko med poslovanjem podkrepimo in kaj so glavna vodila poslovnih odločitev, ki skrbijo, da ne izgubimo konkurenčne prednosti (v kolikor je v naši moči).

Poslovni model

(glej: “razvoj poslovnega modela)
Segment povzema osnovni poslovni model podjetja in morebitne razširitve v prihodnosti.   V tem delu si lahko tudi beležite morebitne priložnosti, ki bi se pokazale skozi fazo tržne raziskave.

Strategija trženja in njene priložnosti

(glej: “digitalni marketing”)
določanje cen, prodajna taktika, tržno komuniciranje (strategija SEO, vsebinski marketing in podobno), način vstopa na trg, način distribucije, oglaševanje (plačani Google AD oglasi, socialna omrežja) in podobno.

Opredelitev ključnih kazalnikov uspešnosti (KPI) ter

Finančni načrt

Cilj: ugotoviti finančni potencial in terminski načrt doseganja predvidenega rezultata za, na primer: 5 let. Vsebina: bilance uspeha in stanja, predračun denarnih tokov, finančni kazalniki in ekonomika podjetja.

Sam poslovni načrt podjetja je smer, v okvirjih katere si zastavimo lastne cilje, s katerimi želimo dalje navduševati druge, da nam bodo želeli slediti. Naslednji korak je, da ustvarimo vzorec za poslovni načrt, katerega glavni namen je utemeljiti izbrano poslovno priložnost oz. idejo.

Ob enem nam le-ta omogoča pripravo povzetka in predstavitev podjetja, ko je glavna strategija podjetja že jasna ter vsi drugi deli načrta končani.

Kako naj bo sestavljen vzorec načrta?

Vsebuje naj kratke navedbe, ki se nanašajo na dele podjetja, kot so:

  1. Predstavitev panoge, v katero se uvršča podjetje
  2. Opis podjetja, vodenje, opis izdelkov in storitev
  3. Strategija vstopa na trg ter rast podjetja.
  4. Finance in finančne projekcije
poslovni nacrt za investitorje in banke

Splošna oblika poslovnega načrta za investitorje in banke

V kolikor potrebujete poslovni načrt za banko ali potencialnega investitorja je zadevo potrebno dobro pripraviti in razdelati.

Segmenti si sledijo: Povzetek, o podjetju, analiza tržišča, organizacija in vodstvo, storitve – produkti – proizvodnja, trženje, investicijski poziv, finančna projekcija in morebitni dodatki.

Prvi sklop zajema panogo, v kateri bo samo podjetje delovalo, glede na svoje poslovne priložnosti. Temu se dodajo tudi datum ustanovitve, opis podjetja in pravnoorganizacijska oblika (s. p., d. o. o., ali druge).

V nadaljevanju se obrazloži, kakšne storitve ali izdelke boste ponujali ter katerim ciljnim skupinam in kupcem bodo namenjeni. Dobra praksa je tudi obrazložitev priložnosti ter možnih zapletov pri sami prodaji. Torej, kakšne so poslovne priložnosti in kako jih vi, kot podjetje, nameravate uresničiti.

Ker je naloga tega dokumenta tudi ugajanje med komunikacijo z deležniki, kot so banke in investitorji, je treba dati še posebno pozornost segmentom za: predstavitev ekipe, dolgoročne finančne omejitve in projekcije, donosi lastnikom ter finančne projekcije (izkaz denarnih tokov in bilance stanja), za minimalno 5 let oz. za čas garancije ali posojila.

Da bo poslovni načrt podjetja resnično kakovostno sestavljen, je smiselno umestiti in se poglobiti v vsak del posebej in ga razdelati tako, da se ob morebitnem odstopanju lahko zanesete na že raziskan vir. Katerega nato samo še uporabite. To velja za vsak segment, od obsega do velikosti trga, konkurence ter predvidene rasti samega podjetja.


Vam je bila vsebina v pomoč? Ocenite nas

3.7/5 - (3 votes)
Brezplačno si prenesite priročnik: Iz 0 do uspeha: Priročnik razvoja digitalnega podjetja