Poslovni načrt podjetja in njegov razvoj

Avtor prispevka: 

Kazalo vsebine
Brezplačni seznam
Prenesite si zemljevid digitalnega uspeha in sledite korakom.

Po kakovostno opravljeni tržni raziskavi sledi načrtovanje strategije poslovnega načrta. Na kratko bi rekli, da je poslovni načrt podjetja kot zemljevid poti, kamor bi želeli peljati svojo poslovno idejo, ekipo ter podjetje v prihodnosti. Tukaj gre pravzaprav za načrtovanje izvedbe te poslovne ideje iz vseh perspektiv (marketinške, prodajne, razvojne, kadrovske ter finančne), ki so združene v enoten dokument. 

Izbrali smo vse pomembne in ključne informacije, ki jih morate vedeti ob samem začetku poslovanja, da boste lahko vodili in vzdrževali podjetje, ki bo uspešno.

Poslovni načrt podjetja - je enako - letno planiranje

Dokument, ki ga pripravimo z namenom, da nas čez leta vodi v pravo smer in nas ob enem motivira, je dokument, ki je prav tako namenjen sodelavcem, partnerjem in morebitnim investitorjem v našo poslovno idejo. Ker je to prvi korak od ideje do izvedbe, se ga je treba lotiti strukturirano in z globokim namenom.

Strateško se ga lotimo v fazi ustvarjanja podjetja, da nas opozori na vse ključne dejavnosti, kot so spoznanja, raziskava ter analiza trga. Poda nam tudi teoretično podlago s praktičnimi napotki, preko katerih lahko izvajamo vse potrebne aktivnosti.

Če imate že delujoče podjetje, pa je poslovni načrt podjetja odlično orodje za prihodnje načrtovanje in delovanje, ki ga opisuje terminski načrt.

Bistvo tega načrta je, da si zamislimo in izrišemo tako imenovani zemljevid, preko katerega bomo začeli graditi svoje podjetje, ter poudarili svoje poslanstvo, vizijo in cilje preko strategije, za njihovo uresničitev.

Grajenje znamke-poslovni načrt

Poslovni načrt podjetja, razdeljen na segmente

Da je poslovni načrt podjetja dobro zasnovan, je treba pokriti naslednja področja:

 • Analiza kupcev, trga in konkurence (tržna raziskava):
  kdo so kupci (B2B ali B2C), kaj in kdaj kupujejo, kateri dejavniki vplivajo na nakupne odločitve, analiza konkurentov (njihova identifikacija ter unikatnost – kako so drugačni od drugih?)
 • Optimizacija poslovne ideje ter modela
 • Iskanje konkurenčne prednosti:
  slabosti/ prednosti konkurence, njihove distribucijske poti, proizvodne zmogljivosti, njihovi tržni deleži in podobno).
 • Strategija trženja in njene priložnosti:
  določanje cen, prodajna taktika, tržno komuniciranje (strategija SEO, vsebinski marketing in podobno), način vstopa na trg, način distribucije, oglaševanje (plačani Google AD oglasi, socialna omrežja) in podobno.
 • Opredelitev ključnih kazalnikov uspešnosti (KPI) ter
 • Finančni načrt
  Cilj: ugotoviti finančni potencial in terminski načrt doseganja predvidenega rezultata za, na primer: 5 let. Vsebina: bilance uspeha in stanja, predračun denarnih tokov, finančni kazalniki in ekonomika podjetja.

Sam poslovni načrt podjetja je smer, v okvirjih katerega si zastavimo lastne cilje, s katerimi želimo dalje navduševati druge, da nam bodo želeli slediti.
Naslednji korak je, da ustvarimo vzorec za poslovni načrt, katerega glavni namen je utemeljiti izbrano poslovno priložnost oz. idejo.

Ob enem nam le-ta omogoča pripravo povzetka in predstavitev podjetja, ko je glavna strategija podjetja že jasna ter vsi drugi deli načrta končani.

Kako naj bo sestavljen vzorec načrta?

Vsebuje naj kratke navedbe, ki se nanašajo na značilnosti podjetja, kot so:

 1. Predstavitev panoge, v katero se uvršča podjetje
 2. Opis podjetja, izdelkov in storitev
 3. Strategija vstopa na trg ter rast podjetja.
poslovni nacrt podjetja in njegovo nacrtovanje

Razlaga

prvi del zajema panogo, v kateri bo samo podjetje delovalo, glede na svoje poslovne priložnosti. Temu se dodajo tudi datum ustanovitve, opis podjetja in pravnoorganizacijska oblika (s. p., d. o. o. ali druge).

V nadaljevanju se obrazloži, kakšne storitve ali izdelke boste ponujali ter katerim ciljnim skupinam in kupcem bodo namenjeni. Dobra praksa je tudi obrazložitev priložnosti ter možnih zapletov pri sami prodaji. Torej kakšne so poslovne priložnosti in kako jih vi, kot podjetje, nameravate uresničiti.

Ker je naloga tega dokumenta tudi ugajanje med komunikacijo z deležniki, kot so banke in investitorji, je treba dati še posebno pozornost segmentom za: predstavitev ekipe, dolgoročne finančne omejitve in projekcije, donosi lastnikom ter finančne projekcije (izkaz denarnih tokov in bilance stanja), za minimalno 5 let oz. za čas garancije ali posojila.

Da bo poslovni načrt podjetja resnično kakovostno sestavljen, je smiselno umestiti in se poglobiti v vsak del posebej in ga razdelati tako, da se ob morebitnem odstopanju lahko zanesete na že raziskan vir. Katerega nato samo še uporabite. To velja za vsak segment, od obsega do velikosti trga, konkurence ter predvidene rasti samega podjetja.

Vam je bila vsebina v pomoč? Ocenite nas

1/5 - (1 vote)
Brezplačno si prenesite priročnik: Iz 0 do uspeha: Priročnik razvoja digitalnega podjetja