Profesionalna izdelava spletnih strani v WordPressu (Napreden vodič)

Avtor prispevka: 

Kazalo vsebine
Brezplačni seznam
Prenesite si zemljevid digitalnega uspeha in sledite korakom.

Izdelava spletnih strani v WordPressu se je čez desetletja kar drastično spremenila. Prešli smo iz poplavljenih flash animacij k minimalnim in grafično dovršenim spletnim stranem.

Letos je v osrčju uporabnik in njegova izkušnja na spletu. Zato so se informacije začele luščiti do bistva in uporabniška izkušnja (UX) je tako postala prioriteta. 

Zaradi široke uporabe, skozi vse generacije, se je v industriji izdelave spletnih strani postavilo veliko mejnikov in vedno višja merila. Kajti spletne strani morajo biti funkcionalne, privlačnega videza, hitre in predvsem varne.

Strogi zakoni zato skrbijo, da je uporabnik na vsakem koraku zaščiten (tako on kot njegovi podatki). Tudi proces sam se je preoblikoval v eno panogo in kasneje v specializirane panoge. Zato danes, predvsem, zaradi velikega obsega napredka, obstajajo specialisti za vsak segment posebej:

 • raziskovalec,
 • UX načrtovalec,
 • UI oblikovalec,
 • “frond end” izdelovalec,
 • “back end” programer.

Profesionalna izdelava spletnih strani v WordPressu - prikaz mreženja.

Da boste bolje razumeli, zakaj je ta niša tako obsežna, smo vam v nadaljevanju pripravili vpogled v celoten proces, kjer se predstavlja izdelava spletnih strani v WordPressu. Izvedeli boste, kako poteka delo ter kakšen je pravzaprav namen vsakega koraka.

Profesionalna izdelava spletnih strani v WordPressu

Proces bomo predstavili iz perspektive izvajalca, ki se takšnega projekta loti. Tako boste dobili globok vpogled nad procesom, ki mu (če ste dovolj zagnani) lahko sledite tudi sami.

Razumeti poslovne cilje projekta

Žargon: temu enostavno rečemo spoznavni sestanek, ki je za vse projekte brezplačen.

V prvem koraku je pomembno, da ugotovimo zakaj bomo delali to, kar bomo delali. Kakšni so vaši poslovni cilji za izgradnjo spletnega mesta? Kako bomo merili uspeh? Kakšen bo obseg dela in kakšna je časovnica.

Po teh informacijah se odločimo, ali projekt sprejeti ali priporočiti katerega od partnerskih podjetij.

Spoznavni sestanek pred izdelavo spletne strani.

Študija podjetja, ciljnih skupin in tržišča

Ko smo začrtali okvirje projekta nas čaka spoznavanje in raziskovanje. To pomeni dobro razumevanje podjetja, njegovih uporabnikov in samega tržišča.

Poglejmo si tri spoznavne faze:

  1. Spoznavanje podjetja: skupaj z naročnikom odgovorimo na nekaj temeljnih vprašanj, s katerimi želimo razumeti podjetje in njegovo poslovanje. To lahko traja 15 min ali 2 uri. Časovnico določa velikost podjetja. Spoznamo torej, kdo so, kaj ponujajo, komu pomagajo, k čemu strmijo ipd. Komaj, ko podjetje in njegove cilje dobro razumemo, se lahko lotimo izvedbe projekta.
  2. Ciljne skupine: izvedemo študijo ciljnih skupin. Informacije o uporabnikih črpamo iz analitičnih programov, dosedanjih izkušenj naročnika, spletnih raziskav in enostavnih tez, ki jih preko zbranih informacij oblikujemo. Ko imamo dovolj podatkov, lahko ustvarimo “persone” popolnih kupcev. Dodamo jim ime, določimo demografske podatke, psihografske podatke in krajše ozadje. Te “persone” definiramo čim bolj smiselno (primer: če uporabnik kupuje zavese, ni pomembno, katero zvrst filmov rad gleda).
  3. Študija tržišča: kot že samo ime namiguje, je naslednji korak, da pregledamo konkurenco pri nas in drugod. V prvi vrsti iščemo direktne konkurente. Če teh ni, se lahko obrnemo tudi na ne-direktne. Cilj je ugotoviti, kaj imajo uporabniki v damen trenutku na razpolago, kaj že obstaja, kaj manjka in kako se od obstoječe ponudbe razločiti. Pozorni smo tudi na to, kaj so tiste standardne smernice v izbrani industriji, kaj uporabniki pričakujejo in razumejo. Na podlagi tega lahko iščemo priložnosti, kako izstopati iz povprečja.

Načrtovanje uporaniške izkušnje spletne strani.

Določanje strani (strukturno drevo) + user flow

Žargon: Ta del spada pod storitev načrtovanje uporabniške izkušnje (t.i. UX) in mu pravimo načrtovanje hirarhije strani.

Dobro poznamo podjetje, razumemo njegove uporabnike in vemo, kje se skrivajo potencialne priložnosti za izboljšavo. Naslednji korak je, da se z naročnikom ponovno srečamo na sestanku in se pogovorimo o hirarhiji strani.

Na podlagi zbranih informacij že vemo, kaj so tiste tipske strani, ki jih uporabniki pričakujejo in strani, ki imajo močno dodano vrednost. Skupaj s temi informacijami in povratnimi informacijami naročnika, sestavimo strukturno drevo strani, ki je smiselno za podjetje in njegove poslovne cilje.

V tej fazi določimo tudi tipe konverzij (načine kako bomo uporabnike/ bralce pretvorili v dejanske kupce).

Definicija drevesne strukture spletnih strani.

Načrtovanje poteka informacij na strani in definiranje konverzij (“low fidelity wireframe”)

Žargon: Ta del spada pod storitev načrtovanje uporabniške izkušnje (t. i. UX) in mu pravimo nizko fidelični žični izris spletnih strani.

Strukturno drevo strani imamo izrisano. Začnemo lahko načrtovati posamezne strani. Tega se lotimo v prvem koraku čisto enostavno, kajti ne potrebujemo nič druga kot kos papirja in kuli z zlomljenim koncem (vsi ga mamo 😊). Pogovor z naročnikom nam razkrije, katere informacije bi želeli na vsaki strani poudariti.

Enorog v tem primeru je, da ima naročnik vsebino že pripravljeno, vendar vsi izdelovalci spletnih strani vemo, da je to le mit. Med pogovorom podamo tudi svoje predloge, ki jih bi bilo smiselno implementirati. S tesnim sodelovanjem tako začrtamo konkretno pot informacij na vsaki strani.

Končen izdelek pa izgleda tako, da izrišemo večje število kvadratkov (slika spodaj) in vanje, drug pod drugim, nekaj težko berljivih napisov.

Profesionalna izdelava spletnih strani.

Razvrstitev informacij po sekcijah (“high fidelity wireframe”)

Žargon: Ta del spada pod storitev načrtovanje uporabniške izkušnje (t. i. UX) in mu rečemo visoko fidelični žični izris spletnih strani.

Po prej definiranem načrtu začnemo informacije, podatke, slike in grafike neoblikovane zlagati po posamezni strani. To fazo si lahko predstavljamo kot izdelavo okostja spletnega mesta. V tej točki (če nimamo še končnih vsebin) se uporablja začasno besedilo »Lorem ipsum« in sivi kvadratki za slike ter ozadja. Cilj tega koraka je informacije razporediti na strani po vrstnem redu, ki smo ga v prejšnjem koraku skupaj z naročnikom določili.

UX oblikovalec poskuša in eksperimentira z različnimi postavitvami in načini, kako poudariti informacije. Pozorni smo tudi na točke konverzij, da uporabnika ne ustavimo na njegovi poti, ampak ga vedno držimo v “ciklu”. Korak visoko fideličnega izrisa zahteva veliko raziskovanja različnih postavitev, znanja uporabniške poti in dobro poznavanje splošnih smernic izdelovanja spletnih strani.

Planiranje UX dizajna za spletno stran

Trendi in standardi se iz meseca v mesec spreminjajo in moramo biti vedno v koraku s časom. Ko najdemo tipsko postavitev, ki bo delovala, jo prenesemo čez celotno stran in jo modificiramo tako, kot jo potrebujemo.

Ko imamo enkrat končen UX design, ga skupaj z naročnikom pregledamo. Cilj je ustvariti stran, ki bo smiselna za uporabnike, zato imamo v mislih, skozi cel proces, le njih. Ko naročnik potrdi UX, preidemo na naslednjo fazo, kjer se začnejo stvari združevati v simpatično celoto.

Opomba: Nekatera podjetja že med samo UX fazo izvajajo testiranja, da vidijo, ali so postavljene teze korektne in ali bodo potrebna kakšna preoblikovanja in spremembe.

Profesionalna izdelava spletnih strani v WordPressu – med procesom.

Grafično oblikovanje spletne strani

Žargon: Ta del spada pod storitev oblikovanja uporabniškega vmesnika (t. i. UI) in mu rečemo oblikovanje “designa” za spletno stran.

Na podlagi visoke UX, začnemo z oblikovanjem spletne strani. V tej fazi začnemo z vstavljanjem končnih vsebin, slik, grafik in drugih multimedijskih materialov. Če gledamo na UX kot okostje, lahko rečemo, da oblikujemo obraz spletne strani (kar je zelo intuitivno). Preden pa začnemo z oblikovanjem, si moramo ustvariti oblikovalski sistem, ki nam bo ZELO olajšal celoten proces.

Ta sistem vsebuje informacije, kot so: velikost pisav, barve, razmiki in velikosti. S takšnim sistemom dosežemo na strani doslednost, ki je nujna za razumevanje uporabnikov. Pomaga nam globalno določati nekatere stile in razmerja med elementi.

Vredno je vedeti, da je tak sistem tudi »živi« organizem in se lahko spreminja po potrebi. Služi kot vodič, ki drži vizualno strukturo spletne strani na mestu.

Oblikovalski sistem in stanja

Velikost pisav

Po strani bomo, kot v kakšni knjigi, potrebovali: naslove, podnaslove, nadnaslove, citate in še veliko več. Zato si preko izbranega sistema določimo vse tipske velikosti pisav. Najbolj pogoste so:

 • Hero (naslov na vhodni strni),
 • H1 (Glavni naslovi posamezne strani),
 • podnaslovi (največ krat H2, H3 in H4),
 • mali tekst (copyright, capction ipd.),
 • nadnaslov (kadar ga uporabljamo) in
 • paragraf (osnovna velikost pisave – priporočljivo 16+ px).

Nasvet: sistem velikosti pisav si lahko ustvarite na spodnji povezavi https://type-scale.com/.

Oblikovanje pisav za spletno stran.

Barve

Vizualne hierarhije ne določajo le velikosti pisav, temveč tudi barve. Barve imajo veliko nalogo na spletni strani, kajti razločijo sekcije, poudarjajo informacije ter vodijo oko uporabnika na točke, kamor bi jih želeli voditi.

Zraven zaščitne barve podjetja potrebujemo še nekaj drugih:

 • zaščitna barva (naj zapolni max 20 %),
 • bela (ozadje strani),
 • črna (sekundarna, glavni naslovi, temna sekcija),
 • temno siva (za člene oz. paragrafe).

Dodatne barve so: barva uspeha (zelena ali zaščitna barva), barva neuspeha (rdeča NE sme biti zaščitna barva), barva opozorila (največkrat je to oranžna). Paziti moramo, da je vidljivost in kontrast teh barv dovolj velik na svetli in temni podlagi.

Določanje barve za grafično podobo spletne strani.

Namig: kadar določamo barve za spletno stran, se držimo pravila 80/20, s tem, da je 80 % sekundarne barve in 20 % primarne (zaščitne). Če imate dve zaščitni barvi, lahko uporabite pravilo 60/30/10.

Razmiki med elementi

Na spletnem mestu so razmiki med elementi zelo pomembni. Z negativnim prostorom (prostor, ki je prazen) lahko ločujemo in združujemo informacije ali sekcije. S tem povemo uporabniku: “Hej, to dvoje spada skupaj”; ali pa elemente približamo še bolj in s tem povemo: “Hej, ta dva elementa sta direktno povezana drug z drugim.”

Prostori med elementi narekujejo tudi vzdušje celotne strani. Ali je strnjena in deluje informacijsko ali pa ima velike prazne prostore in daje občutek prestiža ali kreativnosti.

Razmike med elementi si določimo preko množenja z enako vrednoto (x 0.25) ali prištevanjem enake vrednote (+4).

Dodaten material:

Velikosti slik

Slike imajo pomembno nalogo pri narekovanju vzdušja spletne strani. Njihova velikost pa pri poteku informacij.

Zato si je vredno ustvariti vnaprej določena merila, ki se jih držimo skozi spletno stran. Tako dosežemo doslednost in se izognemo nevšečnim postavitvam. Priporočamo dimenzije slik 750×0 (ali od 750 do 1200, s tem, da se določena dimezija izbere na podlagi znamke), z maksimalno velikostjo datoteke 200 kb.

Dodatni material:

Gumbi

Gumbi vodijo uporabnike do pomembnih strani ali jih nagovarjajo k pomembnim dejanjem. Zato morajo biti oblikovani na način, ki je enostaven, vpadljiv in intuitiven.

Na spletni strani morajo biti tako vidni in zgrabiti pozornost uporabnika. Dodatno lahko vstavimo minimalistične animacije, ki zgrabijo pozornost.

Posebnost pri gumbih so stanja. Poznamo 4 stanja:

 • splošna oblika (kadar uporabnik še ni interaktiral z njim),
 • stanje lebdenja (t.i. hover: kadar gumb preidemo z miško),
 • aktivno stanje (kadar smo na strani/sekciji, do katere vodi, je gumb stisnjen),
 • onemogočen (kadar gumba ni mogoče stisniti).

Za vsako stanje je treba določiti svojo barvo, tako, da bodo uporabniki vedno razumeli, kje so in kakšne so njihove možnosti.

Kontaktni obrazci

Kontaktni obrazec je glavni vir prihodka marsikateri spletni strani. Oblikovani morajo biti enostavno in pregledno, njihov slog pa ne sme ovirati uporabnosti.

Naslovi in napisi morajo biti vizualno razdeljeni z dovolj kontrasta, da bodo berljivi tako na pametni uri kot na velikem konferenčnem zaslonu. Splošne smernice za oblikovanje kontaktnih obrazcev nas vodijo skozi proces, uporabnike pa do nakupa.

Druge smernice oblikovanja

Kot oblikovalci spletne strani se moramo držati nekaterih oblikovalskih načel, kot so:

 • vzdrževati dovolj dober kontrast med ozadjem in vsebinami,
 • vzpostaviti vizualno hierarhijo, ki ločuje informacije med seboj,
 • s pomočjo barve voditi uporabnika na pomembne točke na strani,
 • držati razmerja med sekcijami.

Responzivnost: “widescreen”, namizni računalnik, tablica, telefon

Ne smemo pozabiti na oblikovanje za druge medije. V današnjem času se zasnova mobile-first že globalno izvaja. Je pa resnica, da večina podjetij še začenja razvijati spletna mesta (najprej) za namizne računalnike.

Ampak, brez bojazni tudi te strani se ob koncu lahko prilagodijo zaslonom manjših naprav, tako da za povprečno stran ni toliko pomembno.

Responzivnost spletne strani pa je v današnjem času nepogrešljiva in ena izmed najbolj pomembnih lastnosti, ki jih spletna stran mora imeti. Preko dinamičnih vrednot (%, vw, vh, flexbox ipd.) se vsebina prilagaja razpoložljivemu prostoru.

Tako bomo vsebine brez težav lahko prebirali doma iz naslonjača kot jih predstavljali novemu poslovnemu partnerju na projektorskem platnu. Ko imamo oblikovalski sistem postavljen, začnemo oblikovanje. Kot pri UX je tudi pri oblikovanju UI (uporabniškega vmesnika), prisotnega veliko raziskovanja.

Celostna podoba podjetja, priročnik blagovne znamke ali le predhodna študija so nam smernice za oblikovanje. Preko dovršenih grafik, tekstur in barvnih kombinacij, povežemo spletno stran z blagovno znamko. Z uporabnikom v mislih se oblikuje simpatičen dizajn, pripravljen za izgradnjo.

Strežnik in domena

Čas je, da se izdelava spletnih strani v WordPressu, z vsem dosedanjim delom, spremeni v realnost. Razvoj spletnega mesta se začne z zakupom domene (ali tako imenovanega naslova spletne strani) in prostora, kjer bo spletna stran »živela«.

Zakup je zelo preprost. Lahko ga opravimo kar preko telefona. Izberemo si ponudnika gostovanja in se z njim dogovorimo za zakup. Po možnosti lahko najdemo tudi paket, v katerem ponujajo za eno ceno domeno in gostovanje (strežniški prostor). Tudi za postavitve DNS lahko zaprosimo kar ponudnika in bodo tehnične stvari uredili oni.

Namestitev SSL

Po zakupu se prijavimo v nadzorno ploščo spletnega gostovanja. Tam poiščemo nastavitve ter možnost SSL, kamor naložimo brezplačni strežniški »Let’s enctypt« certifikat. Tako bomo zavarovali vse ustvarjene povezave, pod svojo domeno in tudi elektronski naslov.

Inštalacija CMS WordPress

Med orodji poiščemo spletne aplikacije. Od tam naložimo »Content management« sistema WordPress. Izbrali bomo domeno, na katero bomo naložili CMS, direktorij, uporabniško ime in geslo administratorja ter nadaljevali z namestitvijo sistema. Ko bo WordPress nameščen, se lahko na povezavi www.domena.si/wp-admin prijavimo na nadzorno ploščo, naročnikove, nove spletne strani.

Izdelovanje spletnih strani.

Izgradnja strani na podlagi potrjenega oblikovanja

Začenja se izgradnja spletne strani. Potrjen UI design, programerjem služi kot načrt, po katerem bodo stran gradili. Izgradnjo začnemo z nastavljanjem osnov spletne strani, kot so:

 • nameščanje potrebnih vtičnikov (in njihova pravilna konfiguracija),
 • nastavitev pravih oblik url naslovov,
 • nastavljanje identitete spletne strani ipd.

Naslednji korak je ustvariti vse tipske strani, ki jih lahko začnemo graditi. Ko imamo osnovno strukturo na mestu, se stran programira po načrtu UI.

Implementacija GDPR

Zakon o varstvu podatkov narekuje, da noben ponudnik spletnih storitev ne sme shranjevati in deliti osebnih podatkov obiskovalcev spletnega mesta. Za to je treba vzpostaviti sistem, preko katerega spletno mesto obvešča o morebitnih piškotkih in mu daje možnost le-te zavrniti. Treba je tudi vzpostaviti strani, kot so: varstvo podatkov in splošni pogoji.

Spletni vtičniki za spletne strani narejene v WordPressu.

Sistemska orodja, vtičniki

Vzporedno se v prvem koraku, medtem ko se vrši izdelava spletnih strani v WordPressu, namestijo tudi nekateri sistemski vtičniki, ki jih je vredno omeniti:

 • Cache: ali predpomnilnik
  Ko uporabnik prvič obišče spletno mesto, se vsi podatki hranijo v začasni datoteki. S predpomnilnikom lahko ob ponovnem obisku, te podatki hitreje dostavite, kar poveča hitrost spletne strani in hkrati razbremeni strežnik. Hitrost spletne strani je v današnjem času izredno pomembna. Hitrejša je stran, boljša je uporabniška izkušnja.
  Vtičniki: Wp rocket, Wp super Cache
 • SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): aplikacija za pošiljanje sporočil
  Pošiljajte vsa nativna sporočila preko lastnega strežnika.
  Vtičniki: WP Mail SMTP
 • Login limiter
  Omejite prijave na enem IP. Preprečuje t. i. »brute force« vdore v spletno stran.
  Vtičniki: Limit Login Attempts Reloaded
 • Antivirus
  Za spletna mesta z občutljivimi vsebinami namestimo antivirusni vtičnik, ki preprečuje vdore in skrbi za varnost podatkov na strani.
  Vtičniki: Wordfance
 • Spam blocker
  Na spletu je veliko robotov, ki neprestano objavljajo komentarje, ponudbe in nezaželene vsebine na vse strani, ki jih lahko najdejo. Takšnim sporočilom pravimo »spam«. Te nevšečne komentarje preprečimo z anti-spam vtičnikom.
  Vtičniki: Akismet Anti-Spam
 • Minify IMG
  Slike pretvarjamo v sodobne zapise in tako pridobimo hitrost spletnega mesta ter zmanjšamo obremenitev strežnika.

Marketinška orodja: vtičniki

Marketing je srce vsakega posla. Zato ne smemo pozabiti na povezavo z marketinškimi orodji, kot so:

  1. Google analytic: spletno stran povežemo z analitiko tako, da lahko merimo uspešnost njenih strani in drugih marketinških naporov
  2. Pixel by Facebook: če bi želeli voditi marketing na družbenih omrežjih, kot sta Facebook in instagram, je nujno, da vzpostavimo Facebook-ovo kodo sledenja Pixel.
  3. Hotjar: za nadaljnje optimizacije uporabniške izkušnje uporabnikom preko analitičnega programa Hotjar sledimo na njihovi poti in iz teh informacij iščemo priložnosti za izboljšave.
  4. Mailchimp: za vsako e-mail marketing strategijo je potrebna točka, kjer elektronske naslove svojih potencialnih strank, dejansko, pridobivamo za namere promocij in podobno.
  5. RankMath, Yoast: sta nepogrešljiva vtičnika za on-site SEO optimizacijo spletne strani. Izberite svojega favorita.

Izdelava spletne strani je skoraj že zaključena. Od objave nas loči le še nekaj korakov. Postavili smo vse strani in tudi izgled je tak, kot po potrjenem UI. Namestili in konfigurirali smo vse vtičnike kot tudi povezali vse zunanje programe. Čas je za zadnjo preizkušnjo, pred lansiranjem naročnikove nove spletne strani.

Testiranje delovanja spletne strani in njene kakovosti pred predajo

Pred vsako objavo je nujno treba mesto testirati. Izvajamo dve glavni vrsti testiranja. Sistemsko testiranje, kjer iščemo funkcionalne nepravilnosti, kot so: nedelujoče povezave in nepravilno postavljene slike. In uporabniško testiranje (t. i. User testing). Na povprečni strani tega koraka ne izvajamo. Za velike projekte, kadar so vložki izredno visoki in je uspeh od projekta odvisen le od digitalnega produkta, je pa ta korak izredno pomemben. Več o tem v nadaljevanju.

Sistemsko testiranje spletnega mesta

Gre za odpravljanje funkcionalnih nepravilnosti. Cilj je odpraviti vse napake in izpopolniti končni produkt tako, da uporabniki ne naletijo na kakšne 404 kode, kjer povezava ne vodi nikamor.

Ali pa se bodo čudili nad “Lorem Ipsum” nadomestnim besedilom.

Glavne stvari, na katere smo pozorni so:

 1. Povezave: ali vsi gumbi in povezave vodijo na prava mesta
 2. Responzivnost: ali se spletna stran prilagaja na prav vseh medijih ter ali je tudi dobro videti na njih
 3. Prikaz v različnih brskalnikih: ali spletno mesto deluje pravilno na vseh brskalnikih, kot so: Firefox, Internet Explorer, Edge, Crome ipd.?
 4. Združljivost z operacijskimi sistemi: pomeni, ali se spletno mesto pravilno prikazuje na vseh operacijskih sistemih
 5. Hitrost: se spletna stran hitro nalaga? Program za testiranje hitrosti se imenuje Google Speed test insight.

Testiranje spletnega mesta s pravimi ljudmi

Kot smo že omenili, uporabniško testiranje je nujno pri velikih projektih. Gre za korak, kjer stran testirajo resnični ljudje (t. i. User tester), preko katerih pridobivamo globok vpogled v uporabniško izkušnjo.

Ti testerji dobijo specifična navodila od naše ekipe, kjer morajo opraviti neko vrsto opravila. Na primer: naročiti se morajo na e-novice ali ugotoviti IBAN podjetja.

Pozorni smo na to:

 • koliko časa jim vzame, da opravijo neko opravilo,
 • ali se jim pri tem kje zatika,
 • ali imajo težave z navigacijo ipd.

Obstaja več vrst takšnih preizkusov in obstajajo tudi podjetja, ki ponujajo izključno to storitev. Ampak za povprečno predstavitveno spletno stran takšen korak ni ne smiseln in ne dobičkonosen (saj je te ljudi treba plačati 😊).

Zato se zanašamo na svoje dolgoletne izkušenje, dobre prakse in splošne standarde, ki jih zahteva izdelava spletnih strani v WordPressu.

Popravki in lansiranje

Ekipa podrobno pregleda spletno stran in izpiše vse najdene pomanjkljivosti. Po odpravi le teh smo pripravljeni počakati še samo datum lansiranja.

SEO optimizacija in izboljševanje

Po objavi nas čaka najtežje opravilo. To je neprestano pridobivanje novih uporabnikov in kupcev. To pa za stran, ki ni veliko obiskana, pomeni, da ji ne bo pomagal niti najbolj učinkovit sistem ali najlepše grafike.

Zato je treba poskrbeti, da bo vidna ljudem, ki njeno vsebino dejansko iščejo. S SEO optimizacijo lahko dosežemo dolgoročno uspešnost spletnega mesta. Google servira strani po uporabniški izkušnji, kakovosti in vitalnosti strani.

S kombinacijo dobre vsebine je naročnikova stran lahko čez prihajajoča leta močen konkurent že obstoječim in uveljavljenim spletnim mestom.

Bonus tukaj je, da smo lahko še dodatno pozorni na stran in preko programov za sledenje uporabnikom (podobno kot pri »User testing« fazi), opazujemo obnašanje ter smo pozorni na morebitne popravke ali izboljšave spletne strani.

Izdelava spletnih strani v WordPressu ni konec, ko so izdelane, saj se delo takrat šele prav začne. In zmeraj je kakšna priložnost, da ob morebitnih napakah ali zatikanju uporabnikov, uporabniško izkušnjo še dodatno izboljšamo. Pozornost je samo treba usmeriti v male indikatorje.

Vam je bila vsebina v pomoč? Ocenite nas

5/5 - (3 votes)
Brezplačno si prenesite priročnik: Iz 0 do uspeha: Priročnik razvoja digitalnega podjetja